Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CNGLEE 23834859 CNGLEE Packaging & Printing>>Wooden & Bamboo Packaging>>Wooden & Bamboo Boxes,Home & Garden>>Kitchen & Tabletop>>Bar & Wine>>Ice Buckets, Beverage Tubs 2018-04-13 ~ 2028-04-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này